E-KATALOG

TR | EN

HALI DESENLİ LVT

HALI DESENLİ LVT

HALI DESENLİ LVT


Teknik problemleri ortadan kaldıran çözüm; 

Üzerine Herhangi bir Kimyasal Yapıştırıcı gerektirmeden, Manyetik çekim kuvveti ile (Enkapsüle) saç kaplı Yükseltilmiş döşeme paneli üzerine uygulanacak üst kaplama, Manyetik tabanlı Lvt kaplamadır.

-İnsan Sağlığına zarar vermez.
- Yapıştırıcı kullanılmadığı için, Ürün de herhangi bir deformasyon olmaz.  Isı, nem vb durumlara bağlı değişim söz konusu değildir.
-Görsel açıdan istenilen ebatlarda, istenilen zengin üst kaplama seçenekleri ile uygulanmaktadır.
RENK ÇEŞİTLERİ
KULLANIM ALANLARI
SERTİFİKALAR & BELGELER
KULLANIM ALANLARI
AVANTAJLARI
1.  LVT (LUXURY  ViNYL TiLE) KAPLAMA

LVT (luxury vinyl tile)  kaplama karoları tamamen modüler vapıda olup, kolayca alınabilir ve yerleri değiştirilebilir vapıda  olmalıdır.

LVT kaplama karoları vantuz kullanarak kaldırılabilir özellikte olmalıdır.

Karolar, yapıştırıcıya  gereksinim   duymadan,   magnetik   alt   yüzeyleri  sayesinde,  metal yüzeylere yapışabilir özellikte olmalıdır. Uygulamada LVT karoları sabitlemek için herhangi bir yapıştıırıcı kullanılmamalıdır.

Karolar, Yükseltilmiş Döşeme sisteminin kablolama ve her türlü elektrik donanımı icin geçiş imkanını kısıtlamamalıdır.

LVT karolarının tüm öğeleri teknik  özellikler  kısmında belirtilen standartlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

LVT karolan tekniğine uygun olarak derz kaçıklıkları ve boşluklar bırakmadan monte edilmelidir.

LVT (luxury vinyl tile)  kaplama karoları, Yükseltilmiş Döşeme sisteminin  bütün öğeleri ile uyumlu ve  yerli üretim olmalıdır. (talep edildiğinde belgelendirilebilmelidir).  (MAGNETİC FLOOR ve muadili ) markalar tercih edilebilir.


1.2.  TEKNİK ÖZELLİKLER

LVT kaplama karoları, tamamen  modüler yapıda ve 600x600x5 mm ebatlannda olup,  PU aşınma tabakası,   film(renk)  tabakası,   elastik katman,  cam elyaf, örgü lif,  akustik kauçuklu mantar ve magnetik folyo katmanlarından oluşmalıdır.Karoların kenar uzunluklarından sapması ±0,2mm, diklikten sapması ise ±0,3mm, burulmasının da 0,5mm değerleri içinde kalmalıdır..LVT karoları, yangına tepki sınıflarını belirleyen TS EN13501-1 standardına göre Bfl s1 sınıfı olmalıdır. 
LVT kaplama  karoları  asgari olarak  aşağıdaki değerlerde olmalıdır.


LVT KARO ÖZELLİKLERİ
karo boyutları (mm)600 x 600
Karo kalınlığı(mm)5
Aşınma Tabakası Kalınlığı (mm)0,55
Akustik kauçuklu mantar kalınlığı (mm)2,00
Akustik kauçuklu mantar yoğunluğu (kg/m3)200 - 240
Magnetik folyo kalınlığı  (mm)0,5
Aşınma dayanımı EN 660-2Grup T                 
Sandalye tekerleği ile aşınma EN 425                       No effect
Kalıcı batma ISO24343 -  1 (mm)0,10
Renk değişimi EN ISO105 B026
Boyutsal kararlılık EN  ISO  23999 (%)0,15
Termal iletkenlik ISO 83020,0193 m2 K/W 
Yangına tepki sınıfı (EN 13501-1)                      Bfl s1
Kayma direnci  EN13893DS 
Ses yalıtımı  EN ISO 10140 (Db) 8
Statik elektriklenme   EN 18152 KV
Formaldehit emisyonu EN717-1E11.3. LVT KAPLAMA UYGULAMA ESASLARI


Uygulama  başlangıcından önce alanda  keşif yapılacak,  tespit  edilen  olumsuzluklar   yönetime bildirilecektir.

Uygulama  yüzeyi kontrol   edilecek, toz,   yapıştırıcı ve sıva artıkları gibi,  uygulamayı   olumsuz etkileyecek   unsurlar  temizlenecektir.

Uygulama    ekibi   yeterli     deneyime    sahip   olacak   ve   tekniğine     uygun   şekilde    sistemin kurulumunu   sağlayacaktır..

Uygulama   ekibi   diğer   ekiplerle    koordineli    şekilde   çalışacak ve  diğer uygulamalara   zarar gelmemesini   sağlayacaktır.

LVT kaplama  uygulamasına   başlamadan önce Yükseltilmiş Döşeme sistemi  kontrol   edilecek, oynamalar   ve  kot  farkları  giderilecektir.    Gereli  yerlerde   çimento esaslı su  bazlı tutkal   ile dolgular  yenilenecek  ve köşe sabitleme  vidaları değiştirilecektir.

LVT uygulamasma    başlanmadan önce alanine ölçüleri alınacak ve  en  az fire   ile  uygulama planlarnasi  yapılacaktır.Günümüzde bina ve benzeri yapıların iç ortamlarında zeminlere çeşitli döşemeler yapılmaktadır, bu döşemelerin de üstüne farklı kaplama uygulamaları bulunmaktadır. Yükseltilmiş döşemeler; binanın kendine ait zeminin değil o zeminin üstüne kurulan desteklere bağlı yüzeyler yardımıyla, gerçek zeminle arasında elektrik, su, doğalgaz tesisatı gibi sistemlerin geçebileceği şekilde ayarlanmış olmasına gelmektedir. Bu yüzden bu yükseltilmiş döşemelere zaman zaman müdahale gerekebilmektedir. Bu sistemlerde ise en sık kullanılan malzemeler: Karo halı, karo PVC (polivinilklorür), LVT (Lüks Vinil Karo), seramik, granit veya en çok bilinen parke bu uygulamalardan en sık kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeleri zemine irtibatlandırmak için kurumayan kimyasal yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Parke kaplamada uygulama yöntemi eski tip parkelere göre gelişmiş olup, birbirine uçlardan çakılarak zemine irtibatlandırılan sisteme geçilmiştir ancak yine de zeminin altında bulunan bir tesisata müdahale edilmek istendiğinde, müdahale yapılacak alana kadar parke montajı hakkında bilgisi olan birinin tüm parkeleri tek tek sökmesi gerekmektedir. Diğer malzemelerde ise sıkça kurumayan kimyasal yapıştırıcılar kullanılmaya devam etmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bir endüstriyel malzemenin kimyasal olması genellikle solunum veya temas yoluyla insan sağlığına zarar verebileceği anlamına gelmektedir. Bu uygulamada da durum değişmemektedir. Uygulama esnasında solunum veya temas ile, altyapıya müdahale gerektiğinde genellikle temas ile insan sağlığına karşı tehlike oluşturmaktadırlar. 


Bahsedilen müdahaleler sırasında, yükseltilmiş döşeme üst kaplamaları altta bulunan zemin ile bağlantısı kesilmek istendiğinde, kurumayan kimyasal yapıştırıcıya karşı kuvvet uygulanarak veya çeşitli kesme yöntemleri ile bu işlem yapılmaktadır. Bu işlem kurulu sistemi demonte etmek değil diğer bir tabirle formunu bozarak sökmekten ibaret olduğu için, döşemenin alt yüzeyi zeminle ayrılınca, yüzeyin bir kısmı yapıştırıcının içinde kalıp deforme olmaktadır. Bu sökme işlemi kronik bir problem veya hatalar sebebiyle tekrar tekrar yapıldığında döşemede ciddi deformasyonlar oluşmaktadır. 


Kurumayan yapıştırıcının bir dezavantajı da, zamanla formunun bozularak ilk halindeki kimyasal formunun değişmesi, kurumaya başlamasıdır. Bu form değişikliğinin sonucunda ise modüler yükseltilmiş döşeme sistemi üzerinde üst kaplamaların kenar birleşimlerini bırakması ve kalkan kenarların tırnaklı bir yapı oluşturarak takılma, düşme gibi olaylara sebebiyet vermesidir. Bahsedilen kurumayan yapıştırıcıların yapısı akışkan olduğu için, döşeme panelleri arasında bulunan boşluklardan sızarak altyapıda bulunan tesisatlara kolayca zarar verme potansiyeli oluşturmaktadırlar. 


Ayrıca yükseltilmiş döşeme üzerine rulo ile uygulanan yapıştırıcının üzerine basarak uygulama yapılması hem zaman kaybı hem de çalışma yükünü arttırarak uygulama zorluğu yaratmaktadır. Diğer bir dezavantaj ise, yükseltilmiş döşeme sistemlerinde kullanılan farklı panel modelleri, panel üzerinde bulunan vida deliklerinden vidalanarak monte edilmektedir. Bu tip panellerde üst kaplamalara akışkan kimyasal yapıştırıcı uygulandığında, vida deliklerine bu yapıştırıcılar sızmaktadır ve vidaları açılmayacak hale getirmektedirler. Açılmayan vidalar nedeni ile modüler olması gereken döşeme sisteminin yapısı bozulur ve modülerliğini yitirerek, kullanıcıya müdahale olanağı sağlamadığı gibi kurulum amacına aykırı bir yapı ortaya çıkarır.

Literatürde, konu ile ilgili araştırmada US5412914 (A) numaralı, “Yükseltilmiş erişilebilir döşeme sistemi” başlıklı Amerika Birleşik Devletleri patent başvurusuna rastlanmıştır. Söz konusu başvuruda yükseltilmiş döşeme sisteminin, gerçek zemin ile yüzey döşemesi arasındaki bağlantısını daha sık kullanılan destek sistemlerinden farklı olarak, farklı uzunluklardaki ve açılarla irtibatlandırılmış miller kullanarak bir şasi oluşturmuştur. Şasinin üzerine döşemeler vida gibi çeşitli bağlantı elemanlarıyla irtibatlandırılmış ve altyapıya müdahale gerektiğinde döşemelerinde mekanik bağlantısı çözülerek erişim olanağı sağlayacak şekilde bir çözüm getirilmiştir. Ancak kullanılan şasi ve ekstra bağlantı elemanları manyetizma tekniğine oldukça maliyetli olmakla beraber, imalat ve montaj konusunda da zaman ve maddi anlamda masrafa sebep olacaktır.


Sonuç olarak yukarıda anlatılan olumsuzluklardan dolayı ve mevcut çözümlerin konu hakkındaki yetersizliği nedeniyle ilgili teknik alanda bir geliştirme yapılması gerekli kılınmıştır.


ÜRÜNLER

LVT
LVT

GRANİT SERAMİK DESENLİ LVT

LVT
LVT

HALI DESENLİ LVT

LVT
LVT

AHŞAP DESENLİ LVT

E-KATALOG